Vysvětlení základních optických termínů na Vašem předpisu

5PD (pupilární distance)

Tzv. pupilární distance - udává vzdálenost středů zornic. Pokud není symetrická, dělí se na dvě hodnoty (čísla) - vzdálenost středů pravé a levé zornice od středu nosu. Hodnota PD je velmi důležitá pro správné zabroušení brýlové čočky - aby byl optický střed čočky (nejostřejší místo vidění) přesně na středu zornice.

Do dálky / Na blízko
  • Sféra - Dioptrie: Základní optická hodnota předepsané čočky, je vždy uvedena

  • Pokud je uvedeno znaménko "+" trpíte dalekozrakostí (hypermetropií), pokud je uvedeno znaménko "-" trpíte krátkozrakostí (myopií).

  • Cylindr
  • Dp (dioptrie): tento údaj je vyplněn pouze tehdy, pokud trpíte astigmatismem a jedná se o dodatečnou dioptrickou hodnotu. Zde -0,25 pro pravé a -0,25 pro levé oko.

  • Osa: udává natočení osy astigmatismu oproti vodorovné ose. Zde 5° pro obě oči.

  • Prisma
  • Nejčastěji slouží ke korekci šilhavosti (strabismu) pomocí speciálního klínovitého tvaru čočky.