Oční vady

Oko je optický systém velmi podobný fotografickému přístroji. Průhledná rohovka, která tvoří přední plochu oka, je první lomivou součástí tohoto optického systému. Další částí optické soustavy je čočka uvnitř oka, která představuje druhou lomivou součást očního optického aparátu. Změnou svého tvaru umožňuje čočka zaostřování na různé vzdálenosti od nekonečna do blízka.

Proto, aby rovnoběžné paprsky světla přicházející do oka dopadly po průchodu jeho optickou soustavou přesně do místa nejostřejšího vidění na sítnici, musí být v oku zachován správný poměr jeho délky a síly optické soustavy. Řada dědičných a vývojových faktorů může vést ke strukturálnímu nepoměru. Je-li oko příliš dlouhé nebo krátké, dopadají zaostřené sbíhající se paprsky mimo sítnici. Tato nevyváženost se pak může projevovat v podobě různých refrakčních vad.

Výskyt refrakčních vad je poměrně častý. Přitom platí, že vyšší refrakční vady jsou většinou provázeny menšími průvodními obtížemi než vady malé. U větších vad je vidění podstatně snížené, zamlžené a nepřesné. Oko není schopno tuto vadu vykorigovat, a proto se o to ani nesnaží. Jinak je tomu u mírných vad. Ty jsme schopni do určité míry sami vykorigovat. Tato bezděčná vnucená činnost vede ke svalovému a nervovému vyčerpání, které je provázeno celou řadou průvodních příznaků. Příčinou těchto obtíží není tedy mírná refrakční vada sama o sobě, ale spíše trvalé úsilí, kterým se snažíme o korekci této vady.

Protože mnohá oční onemocnění nemají žádné typické příznaky, podle kterých byste je mohli poznat, je lepší navštěvovat pravidelně očního lékaře, který onemocnění rozpozná pomocí moderních přístrojů.

Myopie (krátkozrakost)

Myopie, kdy obrazové ohnisko oka leží před sítnicí. Projevuje se tím, že blízké předměty vidíte bez problémů, ale čtení písma na tabuli či ukazatelů na silnici Vám činí potíže. Myopie není nemoc, ale odchylka, ve většině případů v délce Vaší oční bulvy (oko je delší, 1mm = -3 dioptrie).

    

Příznaky myopie
 • Prvními příznaky myopie je mhouření očí při pohledu do dálky či psaní "nosem"

 • Rozmazané vidění vzdálených objektů

 • Mhouření očí

 • Únava očí

 • Bolest hlavy

 • Snížená ostrost při zhoršených světelných podmínkách

 • Korekce myopie

  Myopie je korigována čočkami s minusovou dioptrickou hodnotou) s jejichž pomocí je obraz v oku posunut dozadu tak, aby se nejostřejší obraz objektu promítl přímo na sítnici. Čočky tím usnadňují zaostření oka a ulevují od bolesti hlavy a únavy očí. Čočky pro osoby s myopií jsou na okrajích silnější než uprostřed. Čím je myopie větší, tím se musí korigovat čočkou s větší hodnotou.

  Stupně myopie / Dioptrická hodnota
 • Slabá myopie / do -3,00 dioptrií

 • Mírná myopie / od -3,00 do -6,00 dioptrií

 • Vysoká myopie / od -6,00 do -9,00 dioptrií

 • Velmi vysoká myopie / nad -9,00 dioptrií

 • Hypermetropie (dalekozrakost)

  Hypermetropie, kdy obrazové ohnisko oka leží za sítnicí. Dalekozrací lidé vidí špatně do blízka. I hypermetropie není nemoc, ale odchylka, ve většině případů v délce Vaší oční bulvy (oko je menší, 1mm = +3 dioptrie).

      

  Možné příznaky
 • Rozmazané vidění blízkých objektů

 • Únava očí

 • Bolest hlavy

 • Tyto symptomy jsou způsobeny stálou snahou dobře zaostřit na blízké předměty. Problémy jsou silnější večer a po práci, kdy je oko unavenější. Lehká hypermetropie může být až do věku 35 - 40 let nezpozorována, protože oko má pořád schopnost ostřit v rozsahu, kdy je obraz stále jasný a není mlhavý. Pokud je tato vada silnější, je v dětství snadno odhalitelná, protože je často provázena šilháním.

  Korekce

  Hypermetropie je korigována čočkami s plusovou dioptrickou hodnotou s jejichž pomocí je obraz v oku posunut dopředu tak, aby se nejostřejší obraz objektu promítl přímo na sítnici. Čočky tím usnadňují zaostření oka a ulevují od problémů únavy a bolesti očí. Čočky pro osoby s hypermetropií jsou tlustější uprostřed a směrem ke krajům se ztenšují. Čím je hypermetropie větší, tím je středová tloušťka čočky větší.

  Stupně hypermetropie / Dioptrická hodnota
 • Slabá hypermetropie / do +2,00 dioptrií

 • Mírná hypermetropie / od +2,00 do +4,00 dioptrií

 • Vysoká hypermetropie / od +4,00 do +6,00 dioptrií

 • Velmi vysoká hypermetropie / nad +6,00 dioptrií

 • Astigmatismus

  Pokud máte zkreslený nebo zamlžený obraz na libovolnou vzdálenost, může se tím u Vás projevovat astigmatismus. I v případě, že Vaše vidění je celkem ostré, ale pociťujete bolesti hlavy, únavu, mhouření či podráždění očí, může to být známka slabého astigmatismu. Přítomnost astigmatismu ověří oční prohlídka. Při astigmatismu je poloměr zakřivení rohovky různý.

      

  Možné příznaky
 • Rozmazaný nebo zkreslený pohled

 • Únava očí

 • Bolest hlavy

 • Člověk, který trpí astigmatismem, má zkreslený nebo zamlžený obraz na libovolnou vzdálenost a také zaměňuje sobě si podobné znaky jako například písmena H, M a A nebo číslice 0 a 8. Astigmatismus se také projevuje únavou a bolestí očí a hlavy.

  Korekce

  Čočky, kterými se astigmatismus koriguje, se nazývají tórické a od čočky sférické se liší tím, že místo jedné plochy sférické, mají plochu cylindrickocylindrickou. Zakřivení těchto čoček vyrovnává zakřivení rohovky. Zpravidla každá rohovka má astigmatismus. Pokud je ale tento astigmatismus malý, neboli fyziologický, tak ten se nekoriguje. Korigujue se až astigmatismus dosahující hodnoty 0,25 dioptrie.

  Stupně astigmatismu / Addice
 • Slabý astigmatismus / < 1,00

 • Mírný astigmatismus / 1,00 - 2,00

 • Vysoký astigmatismus / 2,00 - 3,00

 • Velmi vysoká astigmatismus / > 3,00

 • Presbyopie (vetchozrakost)

  Presbyopie se projevuje tím, že oko s věkem ztrácí schopnost zaostřit na bližší objekty. Presbyopie je spojena se stárnutím a v určitém věku, nejčastěji po 40. roce života, začínají být brýle na čtení nevyhnutelné. Při stárnutí ztrácí lidské tkáně a pokožka svoji elasticitu. U pokožky se to projevuje tvorbou vrásek. Podobné je to u oka. Když čočka v našem oku ztratí část své elasticity, zhorší se její schopnost zaostřovat na různě vzdálené objekty. Ztráta elasticity je postupná. Presbyopie postihuje každého z nás a není dosud známa prevence.

      

  Možné příznaky

  Většinou se jedná o příliš krátké paže na to, abyste si mohli přečíst knihu či jízdní řád.

  Korekce

  Obvykle se presbyopie koriguje čočkou, která oku pomůže zaostřit na blízko, neboli posune blízký bod ostrosti blíže k oku. Pokud nemáte jiné oční vady, jako např. krátkozrakost či astigmatismus, budete potřebovat pouze brýle na blízko. Pokud však máte některou z očních vad, mohou Vám být doporučeny víceohniskové čočky mezi které patří i multifokální (progresivní) čočky.

  Tyto čočky zaručují ostré vidění na všechny vzdálenosti - do nekonečna do blízka. Progresivní čočky jsou vysoce estetické, bez viditelné dělicí čáry. Na rozdíl od bifokálních čoček, u kterých dochází ke „skoku“ obrazu. Progresivní čočky jsou vhodné i pro nové presbyopy - prvonositele.